CAD-CAM is een samenvoeging van twee afkortingen. “CAD” staat voor “Computer Aided Design”. Hiermee wordt bedoeld dat producten worden ontwikkeld en vormgegeven door middel van een computersysteem.

De tweede afkorting “CAM” staat voor “Computer Aided Manufacturing”. Met CAM wordt aangegeven dat producten daadwerkelijk worden gefabriceerd door middel van software op de computer.

Hoe werkt een CAD-CAM systeem?

Door middel van een CAD-CAM systeem worden productiebestanden gegenereerd uit ontwerpbestanden op een computer die voorzien is van de daarvoor benodigde software.

In feite moet in het CAD-systeem rekening gehouden worden met het CAM-systeem en met de machines die daadwerkelijk de producten moeten produceren.

Het CAM-pakket kan verschillende soorten CAD-bestanden inladen.