Precision is our profession…

MEDEJA maakt producten van zeer hoge kwaliteit, voor een concurrerende prijs en binnen snelle leveringstijden. De kernwaarden van onze organisatie zijn: professioneel, servicegericht, klantgericht, resultaatgericht en flexibel. Ons doel is langlopende relaties en partnerships. Wij willen algemeen worden beschouwd als behorend tot ‘de beste in onze branche’.

Alle producten met een -markering hebben vrij toegang tot de gehele markt van de Europese Economische Ruimte (EER). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Producten die niet voldoen aan de eisen en geen -markering hebben, mogen niet binnen de EER worden verhandeld..

Onze medewerkers zijn van grote waarde. Wij bieden hen een open, eerlijke en duidelijke cultuur, ontplooiingskansen en marktconforme arbeidsvoorwaarden. Met onze leveranciers streven wij naar een productieve samenwerking op basis van heldere afspraken en overeenkomsten.